10 sự kiện nổi bật của VNPT năm 2014

Năm 2014, trong điều kiện nền kinh tế tiếp tục gặp nhiều khó khăn, sự cạnh tranh gay gắt của thị trường viễn thông – công nghệ thông tin cùng đà sụt giảm của các dịch vụ truyền thống nhưng hoạt động SXKD của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) vẫn đạt được nhiều thành tựu đáng khích lệ. Dưới đây là 10 sự kiện tiêu biểu nổi bật của Tập đoàn VNPT trong năm 2014 vừa qua.

  • Đứt cáp quang AAG, VNPT vẫn đảm bảo dung lượng Internet quốc tế
  • VNPT đã đóng góp tích cực vào sự tăng trưởng, phát triển chung của Ngành
  • VNPT là doanh nghiệp viễn thông duy nhất đạt danh hiệu “Thương hiệu quốc gia” 2014
  • Hướng dẫn 5 cách nạp tiền VinaPhone cho iPad