Tri ân khách hàng nhân dịp VinaPhone 20 tuổi

Nhân sự kiện kỷ niệm 20 năm thành lập mạng VinaPhone , tri ân Quý Hội viên là khách hàng (bao gồm tất cả CBCNV VNPT), chương trình VinaPhone Plus dành tặng ưu đãi bất ngờ và có giá trị cao tại Cổng quà tặng online http://cskh.vinaphone.vn cho toàn thể Hội viên “Chương trình Khách hàng thân thiết VinaPhone Plus”.

  • VNPT Thanh Hóa khẩn trương tiến hành đưa dữ liệu điểm thi lên hệ thống tra cứu
  • VNPT Thanh Hóa cung cấp điểm thi vào lớp 10 THPT qua hệ thống hộp thư 8011333 và SMS 8788
  • VNPT Thanh Hóa: Chúc mừng các cơ quan báo chí nhân ngày báo chí cách mạng Việt Nam
  • VNPT Thanh Hóa cung cấp dịch vụ tra cứu điểm thi vào lớp 10 THPT năm 2016